Welkom op de website die opgericht was om de gymnasten van Jong Oranje Ritmische Gymnastiek te steunen op hun weg naar de Europese Kampioenschappen 2017 en het traject hierna.

Na deelname aan de Europese Kampioenschappen ritmische gymnastiek, mei 2017 in Boedapest (Hongarije) met een juniorengroep hebben de gymnasten tot eind 2017 besteed om af te trainen en veelal hun sportieve loopbaan verder voor te zetten binnen de landelijke ritmische gymnastiek.

Na afronding van alle verplichting heeft bestuur van de stichting na uitgebreid overleg moeten besluiten de stichting per 31 – 3 – 2018 te beeindigen.  Gezien het gewijzigd beleid en organisatie rondom het uitzenden van gymnasten werden onvoldoende aanknopingspunten gevonden met de landelijke TOV verenigingen om de stichting verder in te zetten voor sponsor en fondswerving te gunste van de landelijke ritmische gymnastiek.


De gymnasten en de Stichting Sponsorwerving Jong Oranje RG werden gesteund door de volgende bedrijven en verenigingen:

Gymnasten en ouders zijn deze sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdragen en steun de afgelopen 2 jaar!